Medisch media-advies
Sari Casaer
help@dokterindezaal.be

Gilles de la Tourette syndroom

Benaming

Gilles de la Tourette syndroom

Neurologische aandoening gekenmerkt door tics die zowel motorisch zijn (grimassen, schouder optrekken, hoofdbeweging, knipperen met de ogen, wrijven, soms obscene bewegingen (copropaxie)…)als met geluiden (grommen, brommen) of woorden: coprolalie (obscene woorden), echolalie (herhaling van woorden), palilalie (herhaling met toenemende snelheid). 40% van de patiënten heeft coprolalie.

Details

Oorsprong

Onder leiding van de in die tijd bekende Parijse neuroloog Jean-Martin Charcot specialiseerde Georges Gilles de la Tourette (1857-1904) zich in excentrieke gedragingen, zoals hysterie. De eerste systematische beschrijvingen van het syndroom werden door hem in 1885 gepubliceerd.

Oorzaak

Een neuro-psychiatrische aandoening is, waarbij erfelijkheid een rol speelt.

Behandeling

Voorlopig ongeneesbaar. Elke behandeling is erop gericht om bepaalde symptomen van het Tourette syndroom te verlichten. psychotherapie, gedrags-therapie en medicatie kunnen een positieve meerwaarde bieden aan de levenskwaliteit.

Waarneming

Tourette begint gemiddeld rond het 6de levensjaar en manifesteert zich altijd voor het 18de jaar. Vanaf een jaar of 13 jaar verminderen de tics aanzienlijk of verdwijnen zelfs helemaal. Typisch is ook dat de tics vermeerderen door spanning en stress en verminderen bij geconcentreerd uitvoeren van boeiend werk.

Illustratie

Motorische Tics

 • Extreem knipperen met de ogen
 • Optrekken van neus of schouders
 • Knikken met het hoofd
 • Tenen krommen
 • Knakken van de vingers

Vocale Tics

 • Keelschrapen
 • Kuchen
 • Grommen
 • Snuiven
 • Klakken met de tong
 • Sisgeluiden
 • Roepen van (vloek- of scheld-)woorden
 • Herhalen van woorden en/of zinnen
Afspraak maken
Voorschrift door Mr. Henry 💊